Drankvergunning

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …
Occasionele uitbaters van drankslijterijen (fuif, evenement, …) moeten het schenken van sterke dranken melden op het evenementenformulier.

Hoe aanvragen:
Via het formulier ‘drankvergunning aanvragen’ 

Het eerste luik van het aanvraagformulier, het hygiëne-attest, moet ingevuld worden door de milieuambtenaar van Lovendegem, Kerkstraat 45, na bezoek aan de zaak. U kan hiervoor contact opnemen met Rudy Van Hove op 09/370.70.39.

Het tweede deel, namelijk het moraliteitsattest, moet ingevuld worden door de dienst burgerzaken van de gemeente waar de betrokken uitbater woont. (Het attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is, maar is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister.)

Het volledig ingevulde aanvraagformulier wordt bij het gemeentebestuur van Lovendegem ingediend.

Voeg bij dit formulier een kopie toe van:

- Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
- Melding van een publiek toegankelijke inrichting bij de brandweer 

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de drankvergunning opmaakt en opgestuurd naar de uitbater.

Contactgegevens

Secretariaat

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 11
Fax 09 370 70 21
secretariaat@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx