Erkenning en subsidiëring

Erkenning sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen door de gemeente erkend worden indien ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Door deze erkenning kunnen de verenigingen voordelen krijgen bij het huren van gemeentelijke infrastructuur, in aanmerking komen voor subsidies, gratis gebruik maken van de uitleendienst,...
Elke vereniging moet de erkenning elk jaar opnieuw aanvragen en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Formulieren kunt u downloaden via het digitaal loket. 

Subsidiëring sportverenigingen

Erkende verenigingen komen in aanmerking voor subsidiëring. Op deze manier  beloont de gemeente de sportverenigingen voor hun inspanningen om de burger op een duurzame, kwalitatieve en veilige manier aan het sporten te krijgen en te houden. Deze subsidiëring gebeurt jaarlijks aan de hand van een subsidiereglement. Verenigingen dienen jaarlijks vóór 20 september een subsidiedossier in te dienen over het voorbije seizoen (juli-juni) om zo een financiële ondersteuning te kunnen krijgen.

Formulieren kunt u downloaden via het digitaal loket. 

Contactgegevens

Sport

Sportstraat 24
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 49
sport@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx