Enter Title

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/vlaamse-loopomlopen/

Op 28 september 2018 werd de nieuwe permanent bewegwijzerde loopomloop te Vinderhoute geopend (startplaats: parking kerkhof Vinderhoute). Via het parcours
van 4,5 km of 7 km kunt u het natuurgebied ‘de Oude Kale vallei’ ontdekken over 70% onverharde wegen. Ook voor wandelaars is dit een ideaal parcours, want 7 km
wandelen komt overeen met de gezondheidsrichtlijn van 10.000 stappen per dag. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met sport Vlaanderen. Daarnaast
kunnen wij rekenen op de vrijwillige inzet van de meter en peter van deze route, namelijk Nadine Ballegeer en Patrick Janssens.