Wapenschild en vlag

De betekenis van "wapen" is het embleem op een schild van o.a. een persoon, een geslacht of een stam. Het duidt aan tot welke stam de drager behoorde. Een middeleeuwse ridder was aldus herkenbaar aan het wapenschild dat hij voerde. Alle "wapens" van families, geslachten, kerkelijke of wereldlijke overheden, enz. liggen vervat in de wapenkunde of heraldiek. Wanneer enkel het schild in kleur wordt afgebeeld, zijn in de heraldiek zeven diverse grondlagen voorgesteld waarop een of meerdere emblemen worden aangebracht : goud, zilver, rood, blauw, zwart, purper, oranje. De zeven heraldieke kleuren in vergelijking met de gewone tinten : Goud voor geel. - Zilver voor wit en zilver. - Keel voor rood. - Lazuur voor hemelsblauw. - Sabel voor zwart. - Purper voor grijs en purper. - Sinopel voor groen. Het schild van Lovendegem is een vroeg-gotisch model uit de 13e eeuw dat als oudste doorgaat. Het heeft een rechte bovenkant, de twee zijden uitlopend naar de onderkant in een accolade. Drie geslachten met hun symbolen bepaalden het wapenschild van Lovendegem.

DE SCHELPEN van het geslacht de/van lovendeghem

In de heraldiek is de schelp het symbool voor de vroeg-middeleeuwse pelgrim. Dit teken was ook al te zien bij de Kruistochters (1096-1291). Op het einde van de 13e eeuw zien we de schelp bij de familie van Lovendeghem. Op 1 april 1300 komt namelijk Wouter, heer van Lovendegem, voor als getuige bij Robrecht van Bethune in een verkoop van gronden. Het zegel aan de oorkonde vertoont een schild met een keper geladen met drie schelpen. Hetzelfde symbool werd afgebeeld op het wapenschild. Het is dus aan te nemen dat al vanaf die periode de heren van Lovendegem een zwart schild voerden met daarop een zilveren keper beladen met drie rode schelpen. In de 14e eeuw kwam er een wapenkreet bij in de vorm van de plaatsnaam of de naam van de heer.
Het eerste Lovendegems wapenschild: van sabel met een keper van zilver beladen met drie schelpen van keel

DE JACHTHONDEN EN DE JACHTHOORNS van het geslacht Triest

Joost Triest, telg uit een Gentse patriciersfamilie, kwam in 1578 in het bezit van de heerlijkheid Lovendegem. Zijn familiewapen was een zwart schild met onderaan een lopende brak of windhond in zilver met een rode halsband. De hond staat als symbool voor trouw en waakzaamheid. Bovenaan zijn twee jachthoorns gebonden aan een zilveren ring met de mondstukken in groen. Ze staan symbool voor de jacht. In 1632 vierendeelde Joos Triest zijn wapenschild met dat van "van Lovendeghem". Het wapenschild van de familie Triest droeg een Brabantse baronnenbaret. De schildhouders waren twee jachthonden met een rode halsband. Zij hielden elk een banier, links met de jachthoorns en de jachthond van Triest, rechts met de keper en de schelpen van "van Lovendeghem "
Het tweede wapenschild van Lovendegem: van sabel met boord van goud, met lopende windhond in zilver met geringde halsband van keel aan de schildpunt. Bovenaan twee jachthoorns in goud en verbonden en geringd in zilver en de mondstrukken in sinopel.

HET LOVENDEGEMS WAPENSCHILD van het geslacht Dons

Gillis Dons, heer van Scheldewindeke, verwierf door aankoop in 1700 de heerlijkheid van Lovendegem. In 1716 verheven tot Baronie werd een nieuw wapenschild opgesteld. De twee reeds bestaande schilden zouden erin verwerkt worden. Gillis baron Dons de Lovendeghem vierendeelde of verdeelde het schild in vier kwartieren waarin de emblemen van de twee vorige geslachten werden geplaatst. Over het geheel plaatste Gillis een gouden hartschildje met een dubbele adelaar van zwart als teken van de Oostenrijkse overheersing. Twee staande leeuwen fungeerden als schildhouders. De Brabantse baronnenbaret van de familie Triest bleef bovenaan gehandhaafd.

In de heraldiek is het wapenschild van Lovendegem omschreven als volgt:

Gevierendeeld
1 en 4 in lazuur een gaande brak van goud
2 en 3 in sabel een keper van zilver, beladen met drie schelpen van keel
hartschild in goud een dubbele adelaar van sabel
het schild is getopt met een baronnenmuts van de Oostenrijkse Nederlanden en gehouden door twee leeuwen van goud, geklauwd en getongd van keel.

Bronnen: diverse werken over heraldiek in bib. RAG en SAG.
Albert Andries - Lovendegem