Werkgroep Geschiedenis is een groep vrijwilligers die ijveren voor de bewaring en het beheer van het erfgoed van Lovendegem/Vinderhoute. 

Met het boek Geschiedenis van Lovendegem werd in het voorjaar van 2010 een project afgerond dat ongeveer tien jaar voordien was opgestart. Van 1111 tot 1976 maken we het wel en wee mee van de bewoners. Het zeer rijke en goed bewaarde archief stelde de onderzoekers in staat de bewogen geschiedenis van het dorp in al haar aspecten te reconstrueren en dit vanaf de 13de eeuw. 

Lovendegem bestaat uit twee deelgemeenten dus ook Vinderhoute heeft een interessante geschiedenis. Dus werd er een overeenkomst gesloten met het gemeentebestuur en "Werkgroep Geschiedenis Vinderhoute" om binnen de vijf jaar de geschiedenis van Vinderhoute in een boek te gieten. Deze geschiedenis beperkt zich hoofdzakelijk tot het grondgebied Vinderhoute binnen de huidige grenzen. Het boek "Vinderhoute, van de prehistorie tot heden" werd in 2016 uitgegeven en bestaat uit historisch gebouwde teksten maar bevat ook veel foto's, grafieken en tabellen. Het is vlot leesbaar en aantrekkelijk om in te kijken.

Beide boeken zijn te koop in de bibliotheek.

De werkgroep werkt tevens ook mee aan de organisatie van activiteiten zoals erfgoeddag en open monumentendag.

Informatie en contact:

Dienst cultuur

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem
Tel. 09 3707013

cultuur@lovendegem.be