Historisch Lieveland

Historisch Lieveland is een erg jonge geschiedkundige vereniging – opgericht in april 2012 – die het historisch onderzoek en de erfgoedwerking binnen de drie “Lievegemeenten” Lovendegem, Waarschoot en Zomergem aanmoedigt. De leden vormen samen een dynamische mix van ervaren én jonge enthousiastelingen uit Lovendegem en daarbuiten. Ook de leden van de bestaande heemkringen Werkgroep Geschiedenis Lovendegem en Werkgroep Geschiedenis Vinderhoute zijn aangesloten bij Historisch Lieveland.

Als nieuwe vereniging zoekt Historisch Lieveland nog actief naar nieuwe gemotiveerde vrijwilligers. Lid worden kan uiteraard, maar is daarom niet noodzakelijk. Vrijwilligers bij Historisch Lieveland kunnen evengoed:

  • als graficus onze flyers en promotie helpen vormgeven;
  • als ICT-programmeur onze website helpen opbouwen;
  • als manusje-van-alles meehelpen bij de organisatie van Lovendegemse erfgoedevenementen;
  • als verwoed archivaris of (amateur-)geschiedkundige doorheen de plaatselijke boeken en historische bronnen snuffelen om een eigen publicatie te krijgen in ons jaarboek.
Want elk werkjaar zal Historisch Lieveland een publicatie met verschillende geschiedkundige artikels over Lovendegem uitgeven.
Leden van Historisch Lieveland ontvangen dit jaarboek in de bus.

 

Wie informatie wil over Historisch Lieveland, wie (steunend) lid wil worden of wie wil meewerken, kan steeds vrijblijvend een e-mail sturen naar pieter.de.reu@telenet.be