Zaalverhuur

Overzicht

Volgende zalen kunnen gereserveerd worden:

Bij de sportdienst: 

 • Sportzaal, cafetaria & kleedkamers sporthal Lovendegem, Sportstraat 24
 • Polyvalente zaal Lovendegem, Sportstraat 24
 • B-kantine, Sportstraat 24
 • Bol- & petanquezaal, Sportstraat 24
 • Voetbalterreinen A, B, C, D & kleedkamers polyvalente zaal, Sportstraat 24
 • Tennisterreinen 1, 2, 3, 4 en clublokaal, Sportstraat 24
 • Voetbalterrein & kleedkamers Vinderhoute, Neerstraat 45
 • Polyvalente zaal, vergaderzaal & voetbalkantine Vinderhoute, Neerstraat 45

Bij de dienst burgerzaken: 

 • Gemeentemagazijn, Kasteeldreef 88
 • Zaal Kerkelare, Kerkelare 21
 • Turnzaal GBS Eeksken, Eeksken 29
 • Refter GBS Vinderhoute, Vredesdreef 18-20
 • Raadzaal OCMWgebouw, Kasteeldreef 72
 • Vergaderzalen en bar Tempelhof, Tulpenstraat 11

We hanteren verschillende tarieven voor verschillende categorieën. Het retributiereglement voor de huurprijzen vindt u hier.  Vanaf 1 september 2014 gelden er nieuwe huurprijzen ! 

Opgelet! Het gebruik van de raadzaal is voorbehouden voor culturele of socio-culturele activiteiten en voor allerlei vergaderingen van adviesraden en organisaties voor intergemeentelijke samenwerking waarvan de gemeente lid is. De raadzaal kan niet gebruikt worden voor privé-feesten. 

Reservatie

Aanvragen voor reservatie worden steeds met de voorziene formulieren gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Er zijn verschillende formulieren voor erkende verenigingen en voor  particulieren! Deze zijn allemaal te vinden in het digitale loket onder feesten en evenementen. 

Verenigingen van Lovendegem kunnen dit ten vroegste één jaar voor de aanvangsdatum van de huurovereenkomst.
Particulieren en verenigingen van buiten Lovendegem: ten vroegste 6 maanden voor aanvangsdatum van de huurovereenkomst.

Sleutel

De huurder haalt de sleutel(s) van het lokaal af op het gemeentehuis of de sportdienst tijdens de diensturen en in overleg met de dienst. 

Opkuis

Men verbindt er zich toe deze lokalen bij het beëindigen van de huurperiode in perfecte staat van onderhoud achter te laten.

Huurvoorwaarden

De huurvoorwaarden vindt u in het reglement.

Het reglement voor het kunstgrasveld kan u hier terugvinden

Tussenkomst kost huur privé-infrastructuur voor culturele en socio-culturele activiteiten

De gemeente Lovendegem komt tussen in de huurkosten indien voldaan is aan alle volgende voorwaarden:
 • de huur betreft een privézaal binnen de gemeentegrenzen.
 • de huur wordt aangegaan voor een activiteit van één of meerdere erkende Lovendegemse verenigingen.
 • de huur wordt aangegaan voor een jaarlijkse weerkerende activiteit door een erkende Lovendegemse vereniging indien door omstandigheden de betreffende gemeentelijke zaal langdurig onbeschikbaar is of zal zijn tijdens een periode voorafgaand aan werkzaamheden waarbinnen verhuur niet is toegestaan en de werkzaamheden zelf. De termijn van niet-verhuring wordt als zodanig ook gecommuniceerd naar alle verenigingen. Aanvragen buiten de gecommuniceerde termijn worden niet in aanmerking genomen.
 • er is wegens de specifieke vereisten geen geschikte gemeentelijke infrastructuur en er zijn minstens 120 deelnemers (zittend) of 160 deelnemers (staand).
 • het betreft een openbare activiteit gericht op de Lovendegemse bevolking die minstens aangekondigd wordt via de activiteitenkalender van het gemeentelijk informatieblad (activiteiten dienen ten laatste één maand voor de verschijning ingegeven te worden via www.lovendegem.be) of via de gemeentelijke informatieborden.
Om aanspraak te maken op de tussenkomst dient de vereniging ten laatste twee maanden voorafgaand aan de huur een aanvraag in bij de bevoegde gemeentedienst. Lees hier het volledige reglement. 

Het aanvraagformulier is te vinden in het digitaal loket onder de rubriek "feesten en evenementen". 

Contactgegevens

Bevolking

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 20
Fax 09 370 70 21
bevolking@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx

Sport

Sportstraat 24
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 49
sport@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx