Bij sommige evenementen is het nuttig of zelfs nodig om mensen in te zetten die de boel in het oog houden. De tijd dat je de plaatselijke boksclub in ruil voor een bak bier en wat gratis kaarten kon vragen om de ‘beveiliging’ te doen, is al lang voorbij.

Als je beslist om een bewakingsteam in te zetten, dan heb je als organisator drie mogelijkheden. De drie mogelijkheden om security te organiseren:

 • Mogelijkheid 1: je doet enkel beroep op een erkende bewakingsfirma
  Als je als organisator een beroep wilt doen op een erkende bewakingsfirma, dan moet je dit vooraf melden via het evenementenformulier. 

 • Mogelijkheid 2: je werkt enkel met vrijwilligers
  De wetgever heeft een speciaal regime willen voorbehouden voor personen die slechts sporadisch bewakingsactiviteiten voor de eigen organiserende vereniging uitoefenen. Men noemt dit het ‘vrijwilligersregime’.
  Bewakingsactiviteiten kunnen slechts door vrijwilligers worden uitgevoerd wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:
  • Het vrijwilligersteam is samengesteld uit eigen leden van de organiserende vereniging en niet uit derden. Ook personen die een aanwijsbare band hebben met de organisatoren mogen worden ingezet . 
  • Je moet toestemming hebben van de burgemeester. De organisator moet vooraf een lijst overmaken van de vrijwilligers die hij voorstelt om in te zetten voor securityopdrachten. Deze lijst kunt u vinden als bijlage van het veiligheidsdossier. 
  • Het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van persoonscontrole en verkeersbegeleiding.
  • Vrijwilligers mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen.
  • Inzet van vrijwilligers kan enkel als je als organisatie slechts sporadisch een evenement organiseert.
  • De vrijwilligers die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen (denk hierbij aan vrijwilligers die actief zijn in verschillende organisaties of verenigingen).
  • Je kan dus niet onbeperkt vrijwilligers inzetten! Met ‘sporadisch’ wordt maximaal viermaal per jaar bedoeld. Het is de taak van de lokale overheid om hierop toe te zien.
  • De vrijwilligers die ingezet worden moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
   • Bepaalde veroordelingen niet opgelopen.
   • Gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats hebben in België.
 • Mogelijkheid 3: je werkt met vrijwilligers en professionele bewakingsagenten
  Dit is een combinatie van mogelijkheid 1 en 2.


Erkende jeugdverenigingen kunnen een subsidie ter ondersteuning van de veiligheid op evenementen krijgen indien ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. De subsidie is ter ondersteuning en stimulatie van de veiligheid op evenementen.

Het aanvraagformulier is te vinden in het digitaal loket onder de rubriek "feesten en evenementen". 

Contactgegevens

Evenementenloket

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 13
evenementen@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx

Politie Lowazone

Hansbekedorp 13
9850 Nevele

Tel. 09 240 74 00
http://www.politielowazone.be