Wat is een evenement? 

Voor je eigen veiligheid wordt aanbevolen het evenementenformulier in te vullen voor àlle evenementen.
Invullen is evenwel VERPLICHT voor:

  • ALLE evenementen waar 75 deelnemers of meer worden verwacht.
  • ALLE evenementen waarbij gekookt of opgewarmd wordt (gasvuurtjes, friteuses en kookplaten vormen een verhoogd risico).
  • ALLE evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van tenten, luifels, tuinhuisjes en andere bijgeplaatste constructies onder dak.
  • ALLE koersen, joggings of andere evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van de openbare weg (ook bvb voor een eenvoudige controlepost).

Wie een evenement organiseert dient zich te houden aan volgende stappen:

Stap 1:

  • Als organisator dient u minstens 12 weken voor het evenement een evenementenformulier in bij de gemeente. U dient u in het formulier akkoord te verklaren met de afspraken die in het evenementencharter opgenomen zijn.
  • Het evenementenformulier bezorgt u aan de dienst cultuur via evenementen@lovendegem.be of per post: Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem. 
Stap 2:

Dienst jeugd, cultuur en informatie stuurt het formulier ter beoordeling door naar het college van burgemeester en schepenen, de politie Lowazone, de brandweer en de veiligheidscel.

Stap 3:

  • Optie 1:  u ontvangt een goedkeuring
  • Optie 2: er wordt geoordeeld dat uw activiteit bepaalde risico's inhoudt. Er zal u gevraagd worden het veiligheidsdossier bijkomend in te vullen.
  • Optie 3: u wenst als organisator vrijblijvend het veiligheidsdossier in te vullen

Stap 4:

Het veiligheidsdossier wordt beoordeeld door politie en brandweer.  Indien nodig wordt u bijkomend uitgenodigd naar de veiligheidscel om het evenement te bespreken. Hierop worden dan de nodige afspraken gemaakt met politie en brandweer. 

 

Contactgegevens

Evenementenloket

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 13
evenementen@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx