Enter Title

Gebouwen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn en waar 50 of meer personen tegelijk toegelaten zijn, moet voldoen aan wettelijke vereisten op vlak van brandveiligheid. Daarnaast zijn er ook andere tijdelijke inrichtingen mogelijk zoals feesten in een tent of openlucht, circussen,...Hiervoor zijn enkele bepalingen vastgelegd in een politiereglement. 

Evenementen die een "risico" vormen betreffende brandveiligheid worden uitgenodigd naar de veiligheidscel waar de brandweer de nodige uitleg en adviezen zal formuleren. Organisatoren die naar de veiligheidscel uitgenodigd worden moeten een veiligheidsdossier, een inrichtingsplan en een situatieplan opmaken.

Inrichtingsplan

Een inrichtingsplan moet zeker volgende zaken bevatten: 

 • de in- en uitgangen
 • de nooduitgangen
 • de evacuatiewegen voor het publiek
 • de indeling van de zaal (toog, bonnetjes, podium,...)
 • zitplaatsen
 • EHBO
 • plaats van de stroomgenerator
 • plaats van de hoofdschakelaar van de elektriciteit
 • blusmiddelen en pictogrammen
 • deze gegevens zo goed mogelijk op schaal zetten op een duidelijk plan(geen kladblaadje maken)

Situatieplan

een situatieplan moet zeker volgende zaken bevatten: 

 • hoe het gebouw/tent zich situeert ten opzichte van de omgeving
 • parkeermogelijkheden
 • de aan- en afrijroutes voor hulpdiensten
 • het aansluitpunt voor bluswater
 • de zone voor de veiligheidsdiensten
 • eetkramen die zich op het terrein bevinden
 • sanitair indien buiten
 • deze gegevens zo goed mogelijk op schaal zetten op een duidelijk plan (geen kladblaadje maken)

Goed om weten

 • Elke zaal moet over een brandveiligheidsattest beschikken waarin staat hoeveel personen er maximaal zijn toegelaten. 
 • Niet alleen zalen, maar ook tenten moeten aan bepaalde brandveiligheidsvoorschriften voldoen (aantal uitgangen, maximum aantal aanwezigheden, nooduitgangen en signalisatie ervan, aantal brandblusapparaten, veiligheidsverlichting, voldoende bereikbaar voor nood- en veiligheidsdiensten,...)!
 • Het maximaal aantal toegelaten personen wordt steeds in functie gesteld van drie criteria:
  • het aantal cm nuttige evacuatiebreedte; regel is 1 cm/persoon, met een minimale breedte van 80 cm;
  • het aantal uitgangen;
  • de netto-oppervlakte (is de oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek); regel is sterk afhankelijk van gemeente tot gemeente, dit kan 1 tot 3 personen zijn per m². Dit laatste enkel als er geen tafels en stoelen aanwezig zijn.
 • Zorg dat de evacuatievoorzieningen in orde zijn. 
 • Bij de inrichting en aankleding van de zaal moet je eveneens op een aantal zaken letten:
  • Als je de zaal of tent speciaal wilt inrichten,let dan op met de bekledingsmaterialen. Deze moeten een attest van een bepaalde brandklasse hebben. 
  • Tafels en stoelen moeten zo opgesteld worden dat de doorgang naar nooduitgangen en brandblusapparaten vrij blijft. 
  • Zorg dat de nooddiensten toegang hebben tot het terrein (3 meter in de breedte en de hoogte vrijhouden).

Contactgegevens

Brandweerzone Centrum

Roggestraat 70
9000 Gent

Tel. 09 268 88 99
info@brandweerzonecentrum.be
http://www.brandweerzonecentrum.be

Evenementenloket

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 13
evenementen@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx