Zoneringsplan

Lovendegem beschikt over een goedgekeurde zoneringskaart. Raadpleeg deze kaart om te zien in welke zone uw woning zich bevindt. Op deze kaart zijn volgende zones aangegeven:

  • Centraal gebied (reeds riolering die aangesloten is op een collectieve waterzuivering) 
  •  Groene cluster (aanleg riolering en aansluiting op een collectieve waterzuivering zal nog worden uitgevoerd) 
  •  Rode cluster (er wordt geen riolering aangelegd). Voor deze woningen moet het huishoudelijk afvalwater individueel gezuiverd worden = plaatsen van een IBA
    Voor meer informatie in verband met het zoneringsplan kunt u terecht bij de milieudienst.

Contactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx