Regenwaterhergebruik en infiltratie

Regenwater wordt best zoveel mogelijk opgevangen en gebruikt voor laagwaardige toepassingen zoals toiletspoeling, wasmachine of in de tuin. Ook de infiltratie van regenwater (overloop van de regenwaterput) wordt gepromoot om bij (hevige) regenval wateroverlast in de lagergelegen gebieden te voorkomen. Voor zowel regenwaterhergebruik als voor infiltratie zijn er gemeentelijke en Vlaamse premies. Zie rubriek over premies.

Op de milieudienst kunt u de bodeminfiltratiekaart raadplegen om na te gaan als uw woning gelegen is in een gebied dat geschikt is voor infiltratie. Daar we in onze gemeente een zandige grond hebben zijn de meeste zones geschikt voor infiltratie.

Reni : waterbewust bouwen dankzij regenwaterrecuperatie

Gaat u (her)bouwen en bent u verplicht een regenwaterput te plaatsen? Of wilt u besparen op uw waterfactuur door uw bestaande regentank optimaal te gebruiken? Maak dan kennis met Reni, de nieuwe dienstverlening van FARYS. De Reni all-in-one oplossingen gaan van een design regenton tot een uitgebreide regenwaterinstallatie die aan alle normen en eisen voldoet.

Contactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx