IBA's

In Lovendegem situeren er zich een 90-tal woningen in een rode cluster op het zoneringsplan. Het afvalwater van deze woningen dient in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) te worden gezuiverd. U kunt zelf een IBA installeren en onderhouden. Dan wordt u vrijgesteld van de jaarlijkse gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Of u laat een IBA installeren en onderhouden door de drinkwatermaatschappij FARYS. Dit is de collectieve aanpak van IBA’s. Aanvragen voor de installatie van een IBA kunt u richten aan de milieudienst.

Zie het gemeenteraadsbesluit van 26.08.2010 over de collectieve aanpak van IBA’s. 

  

Aanvraag tot vrijstelling van sanering wegens particuliere zuivering

 

 

 

Contactgegevens

FARYS

Stropstraat 1
9000 Gent

Tel. 078 35 35 99
klantendienst@farys.be
http://www.farys.be

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx