Verkavelingsvergunning

Wilt u een grond splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan hebt u een vergunning nodig. Sinds 1 januari werden  de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

Ga naar omgevingsvergunning