Renteloze energielening

Renteloze energielening voor inwoners van Lovendegem

OPGELET! Vanaf 2019 is de Vlaamse energielening er enkel nog voor een specifieke doelgroep. 
Wie niet tot de doelgroep behoort kan nog een aanvraag indienen tot en met 30 november 2018 (= correct ingevuld aanvraagformulier en alle gevraagde bijlagen). 
Aanvragen ingediend na deze datum zullen niet meer behandeld worden (postdatum telt).


Lovendegem heeft het Europese Burgemeestersconvenant ondertekend en wil tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten. Huishoudens vormen een belangrijke bron van CO2-uitstoot door de hoge energievraag voor verwarming, warm water, apparaten en verlichting in de woningen. De gemeente wil daarom inzetten op energiebesparende maatregelen in woningen en heeft besloten om in 2018 de rentelast voor energieleningen op zich te nemen.

Via het Energiehuis Veneco kunnen inwoners van Lovendegem een Vlaamse energielening aanvragen voor het financieren van energiebesparende maatregelen. Verschillende maatregelen komen in aanmerking voor de energielening: isolatiewerken (dak, gevel, vloer), hoogrendementsbeglazing, condensatieketels, zonnepanelen, …. De Vlaamse energielening is renteloos voor specifieke sociale doelgroepen (berekend op basis van inkomen) terwijl de rente voor andere particulieren normaalgezien 2% bedraagt. De gemeente wil in 2018 al haar inwoners de kans geven om een renteloze energielening af te sluiten. In het kader van haar klimaatdoelstellingen zal ze de rentelasten overnemen van alle 2%-leningen die in 2018 worden opgenomen door particulieren op haar grondgebied. Deze maatregel is beperkt in tijd omdat de Vlaamse overheid de 2%-lening vanaf 1 januari 2019 afschaft. Nadien zullen enkel sociale doelgroepen en niet-commerciële instellingen nog energieleningen kunnen krijgen bij de energiehuizen.

Inwoners die hun woning energiezuiniger willen maken, maar daar niet voldoende financiële middelen voor hebben, kunnen dus een renteloze energielening aanvragen via het energiehuis Veneco. Het maximum te ontlenen bedrag is 15.000 euro en de maximum terugbetaaltermijn voor particulieren is 8 jaar. Energiebesparende maatregelen in de woningen leiden niet enkel tot concrete CO2-reducties, maar zorgen ook voor een flinke besparing op het gezinsbudget. Meer info over de Vlaamse energielening

De aanvraagformulieren kunt u terugvinden via het digitaal loket onder de rubriek "Milieudienst".

Meer info vindt u ook op de website van Veneco: www.veneco.be/vlaamse-energielening