Streekeigen plantensoorten

Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk streekeigen plantensoorten te kiezen bij aanplantingen. Streekeigen plantensoorten zijn doorgaans best aangepast aan de gegeven groeiomstandigheden. Door te kiezen voor de streekeigen plantensoorten vermijdt u ook exoten die soms de streekeigen planten overwoekeren.
Bekijk hier een lijst van 16 streekeigen boomsoorten.

1

Beuk, Fagus sylvatica

2

Es, Fraxinus excelsior

3

Gewone esdoorn, Acer pseudoplatanus

4

Grauwe abeel, Populus canescens

5

Haagbeuk, Carpinus betulus

6

Kleinbladige linde, Tilia cordata

7

Lijsterbes, Sorbus aucuparia

8

Okkernoot, Juglans regia

9

Olm, Ulmus minor

10

Ruwe berk, Betula pendula

11

Veldesdoorn, Acer campestre

12

Vogelkers, Prunus padus

13

Zachte berk, Betula pubescens

14

Zoete kers, Prunus avium

15

Zomereik, Quercus robur

16

Zwarte els, Alnus glutinosa

Contactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx