Bermbeheer

De gemeente staat in voor het onderhoud van de bermen. De bermen worden tweemaal per jaar gemaaid door de gemeentediensten met opvang van het bermmaaisel. Een eerste maal in juni-juli en een tweede maal in september-oktober.
Aanvragen voor het maaien van bermen kunt u richten aan de milieudienst.

Contactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx