Schade aan land- en tuinbouwteelten

Wanneer door overmacht zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, aan land- en tuinbouwteelten, in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen wordt dit best gemeld aan de milieudienst.
De burgemeester overlegt dan met de FOD Financiën en het Agentschap voor landbouw en visserij van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

Wanneer uit dit overleg blijkt dat het om uitzonderlijke schade gaat en op schriftelijke vraag van de betrokken landbouwers en tuinders, met vermelding van de getroffen percelen, van de datum en van de oorzaak van de schade, roept de burgemeester de commissie tot vaststelling van schade aan teelten samen. Deze commissie stelt dan de schade officieel vast.

Deze vaststelling is van belang voor:

  • aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing. 
  •  eventueel voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds (wet van 12 juli 1976).


Download hier het aangifteformulier en de procedure. 

Contactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx