Iedereen houdt van een rustige buurt

Regelmatig ontvangt de milieudienst klachten over geluidshinder. Dit gaat dan over hanegekraai in een verkaveling of het zagen van hout.
Denk dus eens aan de buren als u dieren houdt of luidruchtige machines hanteert.
Om alles in goede banen te leiden hebben we hierover enkele bepalingen opgenomen in het gemeentelijk administratief sanctiereglement. We vermelden hierbij volgende artikels:

  • De houders van dieren moeten alle maatregelen treffen om aanhoudend en/of storend lawaai, veroorzaakt door dieren, te voorkomen. 
  •  Het gebruik van werktuigen, die met een motor worden aangedreven, zoals grasmaaiers, zaagmachines en kettingzagen, is verboden op zon- en feestdagen. Dit verbod geldt ook op andere dagen tussen 22u en 8u.

Contactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx