Bestrijdingsmiddelen

Onder het motto ‘Zonder is gezonder’ voert de Vlaamse overheid samen met de gemeenten al jaren campagne om een alternatief te bieden voor het gebruik van allerhande bestrijdingsmiddelen. Dit zijn immers gifstoffen die we in eigen leefomgeving verspreiden en die uiteindelijk in de voedselketen terechtkomen met vele negatieve effecten op onze gezondheid tot gevolg.

De gemeente Lovendegem toont al jaren aan de inwoners hoe het anders kan.

Dit gebeurt oa door het gebruik van bodembedekkende planten, het inzaaien met gras van blote gronden, het branden van ongewenste kruiden op verhardingen (vb kerkhoven). In april 2012 werd ook een veegmachine gekocht waarmee de greppels regelmatiger zullen geveegd worden. Ook zo zullen er minder ongewenste kruiden in de straatgreppels groeien. Dit ontslaat echter de inwoners niet van de verplichting om voor eigen deur te vegen (inclusief de straatgreppel).
De gemeentebestuur hoopt dat de inwoners zich bewust worden van de onderschatte problematiek van de bestrijdingsmiddelen en dat ook zij op eigen terrein voor alternatieve kruidbestrijdingsmiddelen zullen kiezen.

Engerlingen

Presentatie 'Engerlingen in het gazon'

Contactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx