Veel gestelde vragen

Ik heb afval voor de laag en de hoog tariefzone. Wat moet ik doen?

U kiest aan de ingang van de betaalzone eerst de tariefzone voor het afval dat u het eerst wil lossen. U deponeert dit afval en rijdt naar de uitgaande weegbrug waar u afrekent voor dit afval. U rijdt via de gratis zone terug naar de ingang van de betaalzone en kiest de andere tariefzone voor het ander afval. U kunt ook beide afvalsoorten in één keer lossen maar dan dient u hoog tarief te kiezen voor al het afval.


Kan er ook cash betaald worden op het recyclagepark?

Neen. Op het recyclagepark kan u enkel met betaalkaarten betalen aan de twee betaalautomaten (één aan het portiershuisje en één aan de uitgaande weegbrug in de betaalzone).


Heb ik bij ieder bezoek aan de betaalzone mijn betaalkaart nodig?

Neen. In het geval u bij iedere betaling steeds het juiste bedrag kiest, heeft u iedere keer uw betaalkaart nodig. U kunt echter bij de betaling ook een hoger bedrag kiezen (5, 10, 20, 30 of 50 euro), dan voorziet u een provisie en kunt u meerdere bezoeken aan de betaalzone brengen zonder uw betaalkaart te moeten gebruiken. Bij ieder bezoek wordt dan de verschuldigde retributie in mindering gebracht van uw provisie. Uw provisie wordt telkens afgedrukt op uw ticket bij de uitgaande weegbrug.


Zijn er aparte tarieven voor bedrijven?

Neen. Bedrijven en inwoners betalen dezelfde tarieven. Bedrijven en inwoners die grotere hoeveelheden aanvoeren (op jaarbasis) zullen wel vlugger een hogere tarief betalen.


Mag ik met een vrachtwagen afval aanleveren op het recyclagepark?

Neen. Het hoogst toegelaten brutogewicht van het voertuig waarmee de afvalstoffen mogen worden aangeboden bedraagt 3,5 ton, met uitzondering van landbouwvoertuigen met aanhangwagen.

 

Kunnen we een factuur krijgen?

Enkel houders van een toegangskaart (geen e-ID-kaart) kunnen een overzichtsfactuur vragen van de reeds betaalde retributie per kwartaal, mits betaling van € 5 administratiekost. Er worden dus enkel overzichtsfacturen gemaakt na betaling. Er kan dus niet betaald worden op basis van een factuur.


Ik had nog krediet op mijn vorige toegangskaart. Kan ik dit recupereren?

Ja, dit krediet wordt automatisch overgezet naar het nieuwe systeem.


Kan het tarief nog aangepast worden als ik een verkeerd tarief heb gekozen bij de ingangszuil van de betaalzone?

Ja, u roept de parkwachter op aan de ingangs- of de uitgangszuil van de betaalzone via de parlofoon of u meldt zich bij de parkwachter in de betaalzone. De parkwachter past dan de gekozen tariefzone aan.


Kan ik nog steeds een compostbak, een compostvat of een wormenbak kopen op het recyclagepark en aan welke prijs?

Ja, dit materiaal voor het thuiscomposteren van plantaardig materiaal kunt u permanent op het recyclagepark kopen aan respectievelijk 27 euro , 13 euro en 10 euro . Een beluchtingsstok kost 2 euro. U meldt zich hiervoor aan bij de parkwachter. Daar er geen cash meer wordt aanvaard op het recyclagepark, dient u deze aankoop ook te betalen met een betaalkaart op het recyclagepark.