Bezoek aan het recyclagepark: stap voor stap

Bezoek aan de gratis zone

 • Stap 1: Identificatie aan de toegangszuil met uw elektronische identiteitskaart of uw toegangskaart.  Op het scherm van deze toegangszuil ziet u het recyclageparksaldo van uw gezin . Er wordt bovendien aangegeven of u toegang heeft tot de betaalzone.
 • Stap 2: u deponeert de gratis fracties.
 • Stap 3: u verlaat het recyclagepark via de automatische slagboom of brengt een bezoek aan de betaalzone.

Bezoek aan de betaalzone

 • Stap 1: Identificatie aan de toegangszuil aan de ingaande weegbrug met uw elektronische identiteitskaart of uw toegangskaart. Op het scherm van deze toegangszuil ziet u uw recyclageparksaldo. Er wordt bovendien aangegeven of u toegang heeft tot de betaalzone.
  U krijgt enkel toegang tot de betaalzone met een positief of nulsaldo op uw recyclageparkrekening. Als u een negatief saldo heeft (vb. niet betaald na vorig bezoek), dient u uw saldo eerst aan te zuiveren aan de betaalautomaat aan het portiershuisje (gratis zone).
 • Stap 2: uw voertuig wordt gewogen op de ingaande weegbrug.
 • Stap 3: u duidt zelf aan op het scherm van de toegangszuil of u afval wenst te deponeren in de laag tariefzone of de hoog tariefzone. U ontvangt hierbij een ticket met de aangeduide zone. U legt dit ticket zichtbaar achter de voorruit van uw voertuig.
 • Stap 4: u deponeert uw afval in de hoog of de laag tariefzone.
 • Stap 5: Identificatie aan de toegangszuil aan de uitgaande weegbrug met uw elektronische identiteitskaart of uw toegangskaart.
 • Stap 6: uw voertuig wordt opnieuw gewogen op de uitgaande weegbrug. Op basis van het verschil tussen het ingaand en uitgaand gewicht wordt de kostprijs van het gedeponeerde afval berekend.
 • Stap 7: Op het scherm van de uitgangszuil ziet u de kostprijs van uw bezoek en uw resterend recyclageparksaldo. Indien uw recyclageparksaldo ontoereikend is kunt u met uw betaalkaart het tekort onmiddellijk aanzuiveren (juiste bedrag of een provisie aanleggen voor uw volgende bezoeken).
 • Stap 8: Na het wegen op de uitgaande weegbrug ontvangt u steeds een ticket met het afgeleverde gewicht in de bezochte zone, de kostprijs, het betaalde bedrag en de eindstand van uw recyclageparksaldo.
 • Stap 9: u verlaat de betaalzone en komt opnieuw in de gratis zone. Dan heeft u de keuze tussen :
   • het deponeren van afval in de gratis zone.
   • het opnieuw aanmelden in de betaalzone voor het lossen van afval in de hoog tariefzone of laagtariefzone (in het geval u afval heeft in beide tariefzones).
   • het verlaten van het recyclagepark.

Een voorbeeld

U wenst een kapotte radio, een kapotte wasmand, een oude matras van 20 kg en 30 kg snoeihout te deponeren op het recyclagepark.

U meldt zich aan met uw e-IDkaart aan de ingangszuil van het recyclagepark en krijgt toegang tot de gratis zone. Daar deponeert u de radio bij de afgedankte elektrische apparaten en de wasmand bij harde plastic.

Vervolgens meldt u zich aan met uw e-IDkaart aan de toegangszuil van de betaalzone (ingaande weegbrug). Uw voertuig en aanhangwagen worden gewogen. U kiest eerst laag tarief (want het snoeihout ligt bovenop uw matras). U ontvangt een ticket en legt dit zichtbaar achter de voorruit van uw voertuig. De slagboom opent en u deponeert het snoeihout in de laag tariefzone (rechts van de doorgangsweg).

U begeeft zicht naar de uitgaande weegbrug en u meldt zich aan met uw e-IDkaart. Uw voertuig en aanhangwagen worden opnieuw gewogen. Uw bezoek wordt gerekend aan het minimumtarief van 1 euro (30 kg groenafval aan 0,03 euro per kg is < 1 euro). U betaalt met uw betaalkaart aan dezelfde zuil . U heeft de keuze tussen het juiste bedrag of een hoger bedrag (dan voorziet u een provisie voor uw volgend bezoek). U ontvangt een ticket met aanduiding van uw recyclageparksaldo.

U verlaat de betaalzone en komt terug in de gratis zone. Daar u nog de matras kwijt wil, meldt u zich nogmaals aan bij de betaalzone. U duidt hoog tarief aan. U ontvangt een ticket en legt dit zichtbaar achter de voorruit van uw voertuig. U deponeert de matras bij grofvuil in de hoog tariefzone (links van de doorgangsweg). Dit tweede bezoek aan de betaalzone kost 2 euro (20 kg x 0,10 euro per kg). U betaalt terug met uw betaalkaart of u benut uw provisie.

U verlaat de betaalzone en rijdt via de gratis zone door naar de uitgang van het recyclagepark.