Het recyclagepark heeft tot doel de gescheiden inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op maximale recyclage van deze stoffen. In het politiereglement wordt onder andere bepaald met welke afvalstoffen u op het recyclagepark terecht kunt en op welke wijze. In het retributiereglement worden de tarieven van de fracties vastgelegd. 

Contactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx

Recyclagepark

Bilksken 1
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 39