Afvalfracties en tarieven

GRATIS ZONE

De afvalfracties in de gratis zone zijn onder meer:Fracties

 • KGA (staat voor Klein Gevaarlijk Afval; dit zijn onder meer: batterijen, motorolie, frituurolie- en vet, verfresten, zuren en basen, resten sproeistoffen,…)
 • papier en karton
 • hol glas en vlak glas
 • gebonden asbest
 • metalen
 • textiel
 • herbruikbare goederen
 • zachte pastiekfolies
 • harde plastiek
 • bloempotjes en plantentrays
 • piepschuim (isomo)
 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 • taxussnoeisel
 • Kurkenstoppen van flessen: de ingezamelde kurken gaan naar VZW Heuvelheem uit Kruishoutem waar er isolatiemateriaal van wordt gemaakt.

Het aantal toegangsbeurten tot de gratis zone is onbeperkt. De 36 beurten per jaar uit de vorige regeling zijn dus niet meer van toepassing. Ook de aangebrachte hoeveelheden in de gratis zone zijn onbeperkt. Uitzonderingen hierop zijn:

 • KGA: maximaal 10 kg per KGA-categorie en per aanvoerbeurt.
 • Gebonden asbest (o.a. golfplaten): maximaal 5 asbestcementplaten per aanvoerbeurt.
 • Taxussnoeisel: moet aan de sorteervoorwaarden voldoen (zuiver taxus en éénjarige scheuten) en wordt maar aanvaard in een aangekondigde periode van het jaar (juli – september).

LAAG TARIEFZONE

De volgende fracties vindt u in de laag tariefzone:

 • groenafval en boomwortels
 • zuiver steenpuin
 • houtafval
 • landbouwfolie

Voor het aanbrengen van afvalstoffen in de laag tariefzone geldt volgende retributie:

 • € 0,03/kg tot 1.200 kg per jaar en per gezin of onderneming.
 • € 0,06/kg boven de 1.200 kg per jaar en per gezin of onderneming.

HOOG TARIEFZONE

De volgende fracties vindt u in de hoog tariefzone:

 • grofvuil
 • kalkhoudend afval
 • roofing en isolatiemateriaal
 • gemengd te storten afval (vb. gemengd bouw- en sloopafval, verbrandingsassen, inert niet brandbaar materiaal,…)

Voor het aanbrengen van afvalstoffen in de hoog tariefzone geldt volgende retributie:

 • € 0,10/kg tot 125 kg per jaar en per gezin of onderneming.
 • € 0,15/kg boven de 125 kg per jaar en per gezin of onderneming.

MINIMUMTARIEF

Per bezoek aan de betaalzone zal minstens € 1 aangerekend worden.

HOE BETALEN? 

Alleen met een bankkaart (debetkaart voor Bancontact en Maestro) via de betaalterminals op het recyclagepark (één aan de uitgaande weegbrug en één aan het portiershuisje).

 • Ofwel betaalt u juist het verschuldigde bedrag.
 • Ofwel betaalt u meer zodat er een provisie (recyclageparksaldo) wordt aangelegd dat bij een volgend bezoek kan aangewend worden. Als dit saldo voldoende is, hoeft u bij een volgend bezoek uw betaalkaart niet te gebruiken.

Opgelet!

Met een negatief saldo heeft u geen toegang tot de betaalzone. U dient uw saldo dan eerst aan te zuiveren met een betaalkaart aan een betaalterminal op het recyclagepark.

WAARHEEN MET AFVAL DAT NIET OP RECYCLAGEPARK AANVAARD WORDT? 

Restafval (brandbaar afval dat in de afvalzak kan)           => huis-aan-huis ophaling

PMD                                                                                             => huis-aan-huis ophaling

Groenten- en tuinafval                                               => thuiscomposteren of restafval

Oude geneesmiddelen                                               => apotheker

Dode dieren en slachtafval                                        => erkende ophaler (Rendac)

Autobanden                                                                                 => verkooppunten banden

Afval met vrij asbest                                                     => erkende verwerker

Bedrijfsafvalstoffen                                                                     => erkende verwerker

Gashouders                                                                               => verkooppunten gashoudersContactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx

Recyclagepark

Bilksken 1
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 39