Preventietips

Stickers geen reclamedrukwerk

In het gemeentehuis kunt u gratis stickers krijgen met opschrift ‘Geen reclamedrukwerk aub’. Deze sticker kleeft u op uw brievenbus als u deze stroom papier wil vermijden. Met meldingen over het niet respecteren van deze sticker kunt op de milieudienst terecht.

Selectief slopen

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw-en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Bij de ontmanteling van een gebouw, worden daarbij de verschillende afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te bebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te recycleren.

Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken warbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

In het recyclagepark van Lovendegem wordt bouw- en sloopafval gescheiden ingezameld met het oog op maximale recyclage.

  •  zuiver steengruis 
  •  kalk en gips 
  •  asbestcement 
  •  klasse II (gemengd) afval

De retributie bedraagt 5 euro/0,5 m³ voor alle categorieën van bouw- en sloopafval met uitzondering van asbestcement. Hiervoor betaalt u 15 euro/0,5 m³. Voor de inwoners van Lovendegem is de eerste 0,5 m³ gratis per beurt.

Contactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx