Meldpunt 0800 13 580

Problemen bij afvalophaling? Contacteer het meldpunt 0800 13 580 van IVM.

IVM staat in voor de ophaling van restafval, PMD, papier en karton en grofvuil. Ook de wijkinzamelingen van KGA en verpakkingsglas worden door IVM gecoördineerd.

Mochten er zich bij een ophaling problemen voordoen, dan kan u dit telefonisch melden bij IVM op het gratis nummer 0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 u tot 17 u) of online via het klachtenformulier.

Neem dus niet langer contact op met de gemeentelijke diensten voor vragen over de afvalophalingen, maar wend u hiervoor rechtstreeks tot IVM.

Waarvoor neemt u wel nog steeds contact op met de gemeente?

Enkel de vragen en/of klachten over huis aan huis ophalingen/wijkinzamelingen worden behandeld door IVM.

Andere afvalgerelateerde vragen of meldingen over sluikstorten of zwerfvuil, het recyclagepark, composteren, ... kan u melden via ons meldingsformulier.

Voor vragen over de ophaling aan huis van textiel, meubelen of andere herbruikbare goederen kan u terecht bij De Kringwinkel op het nummer 09 224 07 15 of via het online contactformulier.