Trage wegen

Het gemeentebestuur van Lovendegem is overtuigd van de meerwaarde van de trage wegen in onze gemeente. Daarom werd met het regionaal landschap Meetjesland en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerking aangegaan om de trage wegen in de gemeente in kaart te brengen . 
Trage wegen zijn wegen voor wandelaars, fietsers, ruiters, … kortom wegjes en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze worden ook wel veldwegen, buurtwegen of voet- en kerkwegels genoemd. Deze trage wegen zijn rustig en mooi om langs te wandelen en te fietsen. Ze bieden bovendien een veilig alternatief aan zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld voor de schoolgaande jeugd of voor korte verplaatsingen naar de bakker of naar het werk.

In mei 2012 en februari 2013 werden informatieavonden georganiseerd. 

Bekijk hier de evaluatiebundel betreffende trage wegen in Lovendegem.

Contactgegevens

Mobiliteit

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
mobiliteit@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx

Regionaal landschap Meetjesland

Markstraat 65
9990 Maldegem

Tel. 050 70 00 42
info@rlm.be
http://www.rlm.be