Atlas van de buurtwegen en rooilijnen

De atlas van de buurtwegen is een verzameling van boeken met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Het is een waardevol document dat in elke gemeente het openbare wegennet schetst, halverwege de 19e eeuw. 

Voor de wegen waarvan geen recenter rooilijnplan bestaat, is de atlas de basis om de wettige breedte van de openbare weg te bepalen.

De atlas der Buurtwegen kan je raadplegen bij de technische dienst.

Contactgegevens

Infrastructuur

Kerkstraat 45 (container naast gemeentehuis)
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 34
infrastructuur@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx