Vredesplein

Omschrijving: Heraanleg plein met parkeerplaatsen en fietspaden, wijzigingen voorrangsregeling kruispunt Brugstraat – Neerstraat, heraanleg fietspaden Neerstraat
Studiebureau: Plantec, Oostende
Aannemer: --
Werfvergadering: --
Werfleider: --
Buurtafgevaardigde: --
Start werken: voorjaar 2019
Duur werken: --
Einde werken: --
Omleiding: --
Raming: --

Stand van zaken:

 • 08.01.2018: College: beslist dat dit dossier verder mag worden uitgewerkt. Aan Farys wordt gevraagd een studiebureau aan te stellen voor de uitvoering van dit dossier.
 • 23.01.2018: Farys stelt studiebureau Plantec aan
 • 01.03.2018: College: bespreking eerste voorontwerp
 • 22.03.2018: Verkeerscommissie: bespreking voorontwerp
 • 26.04.2018: College: beslissing om de volgende werken op te nemen in het project: Vredesplein + fietspaden Neerstraat (deel Vredesplein – Drongensesteenweg)
 • 23.05.2018: coördinatievergadering nutsmaatschappijen
 • 24.05.2018: College: goedkeuring offerte van studiebureau Plantec voor de opmaak van een
  archeologienota (= noodzakelijk voor indienen bouwaanvraag): 1.635 euro excl. BTW.
 • 25.06.2018: infovergadering
 • 28.06.2018: College: aanpassingen na infovergadering:

  - Oversteekplaats(en) voor voetgangers: extra zebrapaden zodat er aan alle kanten van het kruispunt kan worden overgestoken. Aan de kant van de woning Brugstraat 24 wordt er een bijkomend voetpad voorzien;

  - Glasbolcontainer: deze moet niet langer op deze locatie worden voorzien;

  - Het voetpad tussen de parkeervakken en de rijweg moet ook als voetpadverharding worden aangelegd (in plaats van grasdallen);
 • 05.07.2018: coördinatievergadering
 • 02.08.2018: College: ondergronds brengen leidingen + nieuwe OV: de opdracht wordt gegund aan Eandis voor een bedrag van € 19.119,66, inclusief btw
 • 15.11.2018: college: goedkeuring voorontwerp / plan aanvraag omgevingsvergunning
Planning
 • December 2018: indienen aanvraag omgevingsvergunning
 • December 2018: afwerken aanbestedingsdosser