Vellare

Omschrijving werken 
Aanleg gescheiden rioolstelsel en heraanleg wegenis met vrijliggende éénrichtingsfietspaden. 

Nuttige gegevens
 • Aannemer: nog niet gekend
 • Studiebureau: Plantec NV
 • Raming gemeentelijk aandeel: € 1.500.800, budget voorzien in Intervia (€ 438.000) en Aquario (€ 1.062.800)
 • Start werken: 2019                        
 • Duur werken:
  Nuttige documenten  / linken
 Stand van zaken: 
 • 21.12.2017: college: goedkeuring voorontwerp
 • 22.02.2018: college: goedkeuring projectnota voor iGBC
 • 15.03.2018: iGBC: bespreking projectnota
 • 17.04.2018: iGBC: goedkeuring projectnota
 • 28.05.2018: RMC: goedkeuring projectnota
 • 14.06.2018: College: akkoord met behoud oorspronkelijk ontwerp. De door de kwaliteitsadviseur (RMC) gevraagde aanpassingen werden uitgetekend maar niet weerhouden door MOW en De Lijn:
 • - Versie 1: uitbreiding middengeleider zodoende 1 of 2 bomen te kunnen planten;
  - Versie 2: zone voor de bomen werd verplaatst naar de zijberm waarbij de 2 rijstroken terug worden samengebracht.
  - 28.05.2018; RMC: gunstig advies
  - 16.08.2018: College beslist het afkoppelingsmanagement riolering in eigen beheer op te volgen.
 Planning: 
 • December 2018 - februari 2019: opmaak definitief ontwerp + innemingsplannen
Omleiding
Nog niet gekend