Kuitenberg voetpad

Omschrijving werken 
Aanleg voetpad 

Nuttige gegevens
 • Aannemer: nog niet gekend
 • Studiebureau: AWP Engineering (Arthur Standaert)
 • Kostprijs (gunning): 115.708,85 euro inclusief btw
 • Start werken: eind 2018 – begin 2019                     
 • Duur werken: 35 werkdagen
  Nuttige documenten  / linken
 Stand van zaken: 
 • 03.10.2018: coördinatievergadering aannemer en nutsmaatschappijen
 • 30.08.2018: College bespreekt de offerte van 13 augustus 2018 van Eandis voor het ondergronds brengen van leidingen en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting. De kostprijs bedraagt 15.316,06 euro incl. BTW. Omdat deze investering niet is voorzien in het budget beslist het college deze offerte voor te leggen aan de stuurgroep. Indien akkoord van de stuurgroep zal er via budgetwijziging krediet worden voorzien.
 • 16.08.2018: college: gunning aan Aclagro voor 115.708,85 euro inclusief btw.
 • 09.07.2018: ontvangst 3 offertes
 • 14.06.2018: college: goedkeuring bestek en raming (€79.018,50 BTWe of € 95.612,39 BTWi)
  Prijsvraag aan 11 aannemers / indienen offertes tegen 9 juli 2018.
 • 31.05.2018: omgevingsvergunning
 • 13.04.2018: indienen aanvraag omgevingsvergunning
 • 20.03.2018: infovergadering buurtbewoners
 • 08.12.2017: bespreking eerste voorontwerp + overleg met Ignace Roels inzake haag op
  perceelsgrens aan hoek Kuitenberg - Appensvorodestraat
 • 28.08.2017: overleg met AWP Engineering om voorontwerp te bespreken. Ontwerper maakt raming op. 
 Planning: 
 • Februari 2019: ondergronds brengen van leidingen
 • April 2019: start aanleg voetpad
Omleiding
Nog niet gekend