Kasteeldreef (deel tussen Molendreef – Warandestraat)

Omschrijving: Vervangen bomen met aangepast wegdek
Studiebureau: AWP Engineering (Arthur Standaert)
Aannemer: --
Werfvergadering: --
Werfleider: --
Buurtafgevaardigde: --
Start werken: --
Duur werken: --
Einde werken: --
Omleiding: --
Raming: --
Stand van zaken:
  • 04.05.2017: vergadering met ontwerper.
  • 26.09.2017: overleg met studiebureau en Onroerend Erfgoed: ook rijweg wordt vernieuwd; plaats(tekort) voor nutsleidingen moet verder worden onderzocht.
  • 05.12.2017: overleg met studiebureau en Onroerend Erfgoed: plaats(tekort) voor nutsleidingen moet worden besproken met boomdeskundige
  • 08.01.2018: aanstellen boomdeskundige
  • 24.01.2018: overleg met studiebureau en Onroerend Erfgoed
  • 27.02.2018: overleg met studiebureau en Onroerend Erfgoed
Planning:
  • Verder onderzoek haalbaarheid 2x2 rijen bomen