Haantjen

Omschrijving: Heraanleg rijweg (asfalt)
Studiebureau:
Gemeentebestuur Evergem (Mario De Vriendt)
Aannemer: --
Werfvergadering: --
Werfleider: --
Buurtafgevaardigde: --
Start werken: --
Duur werken: --
Einde werken: --
Omleiding: --
Raming: --
Stand van zaken:
 • 14.05.2018: ontwerpplan van gemeente Evergem (Mario De Vriendt) is klaar
 • 15.05.2018: plaatsbezoek om ontwerp samen te bespreken
 • 16.08.2018: College: goedkeuren ontwerpdossier (grondplan, dwarsprofielen, lengteprofiel,...) dat zal worden gebruikt voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Bij deze werken wordt:
  o een heraanleg van de toplaag asfalt voorzien op dezelfde breedte als de huidige rijweg
  o het verharde deel verbreed door het aanleggen van:
  - een greppel (2 x 30cm) in het deel tussen Haantjenbrug en Grote Moerstraat;
  - een betonnen kantstrook (2 x 50cm) in het deel tussen Grote Moerstraat en Bosstraat.
  Aan beide zijden van dit verharde deel komt er nog een steenslagverharding van 60cm aan de kant van De Lieve en 90cm aan de kant Evergem.
Aan het gemeentebestuur Evergem wordt gevraagd om ook de raming en het bestek op te maken.
Planning:
 • Opmaak meetstaat met kostenraming (volgens onderhoudscontract Evergem)
 • Wachten op stedenbouwkundige vergunning (ingediend eind augustus 2018 / openbaar onderzoek in oktober-november)