Bloemetjeswijk fase II

Omschrijving werken 
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuw wegdek met aanleg van voetpaden. 

Nuttige gegevens
 • Aannemer: Aclagro nv uit Wondegem
 • Studiebureau: Evolta N.V.
 • Raming gemeentelijk aandeel:
  5.495.652,36 BTWe waarvan:
  - € 3.322.207,88 BTWe (Aquario);
  - € 990.784,95 BTWe (Intervia);
  - € 1.182.659,53 BTWe (Aquafin nv);  
 • Start werken: 14 mei 2018
 • Einde werken: najaar 2019
  Nuttige documenten  / linken
UPDATE 4 OKTOBER 2018

FASE 1: Azaleastraat


Stand van zaken

 • De werken zijn op 14 mei begonnen ter hoogte van het kruispunt Azaleastraat – Bremstraat en zitten ondertussen in een eindfase:
o De rioleringsaanleg is voltooid. Ook alle huisaansluitingen zijn uitgevoerd;
o De rijweg, greppels en boordstenen zijn volledig aangelegd;
o Het voetpad en de opritten werden grotendeels geplaatst;
o De pompput ter hoogte van Azaleastraat 53-55 die werd geplaatst op 26 september werd midden november volledig afgewerkt


Planning:

 • De komende 2 weken worden de laatste opritten, delen voetpad en bermen afgewerkt. Deze werken zullen klaar zijn tegen vrijdag 7 december. Indien u na deze datum nog opmerkingen heeft mag u ons deze bij voorkeur vóór 14 december bezorgen (infrastructuur@lovendegem.be – 09.370.70.34).
 • Aanbrengen voegvulling tussen de betonplaten: maart 2019.

FASE 2: Salviastraat en deel Eglantier


  Stand van zaken:

  • In de week van 25 juni werd er begonnen met de opbraak van de betonnen rijweg in het deel tussen de woningen Eglantier 22-Salviastraat 19 en Salviastraat 22-33. De overige delen van Salviastraat en Eglantier werden na het zomerbouwverlof opgestart. Ondertussen werden alle rioleringswerken uitgevoerd en werd ook de betonnen rijbaan, greppels en boordstenen (bijna) overal aangelegd.


  Planning:
  • Deel waar de betonnen rijbaan al werd aangelegd:
  o Aanleg opritten en voetpaden: periode midden november – midden januari;
  o Afwerken grasbermen: aansluitend op de aanleg van de opritten en voetpaden.
  • Verbinding tussen Mimosastraat en Salviastraat (huisnummers 33-35-37):
  o Aansluiten woningen op de riolering: 21-23 november;
  o Aanleg rijweg in beton, boordstenen en greppels: januari (samen met fase 3);
  o Aanleg opritten en voetpaden: eind januari (samen met fase 3);
  o Afwerken grasbermen: aansluitend op de aanleg van de opritten en voetpaden
FASE 3: Begoniastraat – Lavendelstraat – Dahliastraat: 16.10.2018 – 02.04.2019

 Planning:
 • In de week van 12 november werd er gestart met de opbraak van de betonverharding en de aanleg van riolering.
 • Verdere aanpak:
o Aanleg riolering: vanaf 12 november tot midden januari waarbij er verder gewerkt wordt vanaf de kant Azaleastraat richting Jasmijnstraat;
o Overkoppelen rioolhuisaansluitingen: vanaf 3 december tot eind januari;
o Aanleg rijweg in beton: midden december
o Aanleg boordstenen en greppels: midden december
o Aanleg opritten en voetpaden: vanaf midden december
o Afwerken grasbermen: aansluitend op de aanleg van de opritten en voetpaden

Het exacte verloop van deze planning kan wijzigen naargelang het al dan niet voorkomen van onvoorziene omstandigheden waardoor de werken worden vertraagd of moeten worden aangepast. De aannemer is met bouwverlof vanaf vrijdag 21 december tot en met maandag 7 januari. In deze periode zullen er dus geen werken gebeuren. Voorafgaand aan deze verlofperiode zullen er extra maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid tijdens het bouwverlof te verzekeren.


FASE 4: Eglantier – Jasmijnstraat: 09.01.2019 – 27.05.2019
FASE 5: Mimosastraat: 20.02.2019 – 11.07.2019
FASE 6: Jasmijnstraat: 08.04.2019 – 12.09.2019

https://www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/22594b/timing
 Blijf op de hoogte:

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief over deze wegenwerken.