Binnenslag en Verbindingsweg (tussen Lindestraat en Bredestraat)

Omschrijving: Aanleg gescheiden rioleringsstelsel en heraanleg wegenis
Studiebureau: Goegebeur –Van den Bulcke uit Eeklo
Aannemer:                --
Werfvergadering:        --
Werfleider:                 --
Buurtafgevaardigde:    --
Start werken:             --
Duur werken:             --
Einde werken:            --
Omleiding:                 --

Raming:                € 695.000,- BTWe waarvan:

                                - € 430 000,- BTWe Farys

                                - € 265 000,- BTWe gemeente

Stand van zaken:
 • 08.06.2017: Farys: goedkeuringprocedure en aan te schrijven studiebureau
 • 10.08.2017: indienen offertes aanstellen studiebureau
 • 28.09.2017:College: goedkeuren gunningsverslagaanstellen studiebureau
 • 05.10.2017: Farys: aanstellen studiebureau Goegebeur–Vandenbulcke
 • 14.11.2017: startvergadering met Farys en studiebureau
 • 11.12.2017: bespreking verschillende scenario’s DWA, RWA en mobiliteit
 • 03.05.2018: overleg met Watering voor bespreking verschillende scenario’s inzake afwatering
 • 24.05.2018: coördinatievergadering nutsmaatschappijen
 • 05.07.2018: overlegvergadering VMM, de Watergroep, Imperial inzake mogelijkheden voor afvoer gezuiverd afvalwater Imperia
 • 18.09.2018: overleg met studiebureau en Farys
 • 25.09.2018: overleg met studiebureau, Farys, Watering Zomergem - Lovendegem, Watering Burggravenstroom
Planning:
 • Studie haalbaarheid om Imperial aan te sluiten via de Grote Baan op de Centerloop met afvoer richting Brugse vaart.