Wegenwerken in de gemeente

Bekijk hiernaast de updates van alle grote werken (klik op een straat voor meer info)

Geplande werken

Appensvoordestraat

Aanleg van een gescheiden rioolstelsel en een nieuw wegdek. Aanleg van een fietspad aan beide zijden van het wegdek in de Appensvoordestraat. In de Beiaard, Meersstraat en Waalken wordt een gescheiden rioolstelsel en een nieuw wegdek aangelegd. 

 • Aannemer: nog niet gekend
 • Studiebureau  Plantec
 • Raming gemeentelijk aandeel: € 3.363.800 waarvan € 1.089.000 ten laste van Aquafin en € 2.770.900 ten laste van de gemeente waarvan € 1.210.000 subsidies.
 • Start werken: Voorjaar 2018
 • Duur werken: nog niet gekend

Stand van zaken: Subsidiedossier riolering werd goedgekeurd. Voorontwerp dossier bovenbouw is opgemaakt. Aanbesteding is voorzien voor eind 2017.

Nuttige documenten: 

Pastoor Moernautstraat - Brugstraat

Aanleg van een nieuwe toplaag in de Pastoor Moernautstraat en aanleg van een gescheiden rioolstelsel en een nieuw wegdek in de Brugstraat (tussen de Pastoor Moernaustraat  en de Neerstraat)

 • Aannemer: nog niet gekend
 • Studiebureau: Plantec
 • Start werken: september 2017
 • Duur werken: 70 werkdagen
 • Raming: € 545.083,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Stand van zaken: De publicatie van het dossier zal gebeuren op dinsdag 28 februari 2017. De opening van de offertes zal doorgaan op donderdag 20 april 2017 om 10h30 in de bestuurlijke zetel van TMVW, Stropstraat 1 te Gent.

Neerstraat tussen Speystraat en Trekweg

Heraanleg van het fietspad tussen de Speystraat en de Vinderhoutse Dam. 

 • Aannemer: Tavernier nv
 • Studiebureau: Wille – Caus nv
 • Start werken: 13.03.2017
 • Duur werken: 20 werkdagen
 • Raming: € 210.023

Stand van zaken

Onder voorbehoud van gunstig weer zal de toplaag geasfalteerd worden op dinsdag 18 april en zullen ook de gevraagde asfaltherstellingen uitgevoerd worden.

Aanleg van twee bushaltes in asfalt. Na de asfaltwerken zullen de zijbermen geprofileerd worden en zullen de grasstroken ter hoogte van de huisnrs. 58 tot 72 ingezaaid worden.

Volgende verkeersmaatregelen gelden tijdens de werken:
 • Verboden voor alle verkeer, uitgezonderd bewoners: Neerstraat (deel tussen kruispunt met Speystraat en Speybrug), Speybrug en Trekweg (deel tussen Speybrug en kruispunt met Vinderhoutse Dam)
 • Verboden voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer: Neerstraat (deel tussen kruispunt met Pastoor Moernautstraat en Speystraat).
 • Het verkeer wordt als volgt omgeleid:
  • Fietsers en bromfietsers A, P en B: Vinderhoutse Dam, fietstunnel, R4, Langendam (korte afstandsverkeer) of Lovaart (lange afstandsverkeer)
  • Auto’s: Vinderhoutse Dam, Beekstraat, Bosstraat, Drongense Steenweg, Pastoor Moernautstraat en omgekeerd


Contactgegevens

Infrastructuur

Kerkstraat 45 (container naast gemeentehuis)
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 34
infrastructuur@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx