Afkoppeling riolering

Afkoppelen van afval- en regenwater of aanleg gescheiden stelsel

Wanneer?

 1. Bij elke nieuwbouw en bij elke grondige verbouwing is de aanleg van een gescheiden stelsel op privaat domein verplicht. Daarbij wordt DWA (= huishoudelijk afvalwater) en RWA (= regenwater) volledig gescheiden afgevoerd tot aan het openbaar domein. Als de bodem het toelaat, is ook infiltratie van het (overtolllige) regenwater mogelijk. Dan wordt enkel regenwater afgevoerd naar de riool. U vindt de bepalingen in uw bouwvergunning.
 2. Ook wanneer er een gescheiden riolering in het openbaar domein wordt aangelegd, moet bij alle gebouwen, gelegen langsheen het project, het regenwater worden afgekoppeld van het afvalwater.
Er wordt een afkoppelingsdeskundige aangesteld die een afkoppelingsstudie opmaakt. Voor elke woning wordt een dossier opgemaakt. De werken kunnen uitgevoerd worden door een erkende aannemer of de eigenaar zelf. De afkoppelingswerken moeten uitgevoerd zijn voor de oplevering van de openbare riolerings- en wegeniswerkzaamheden.


Tussenkomst gemeente in kosten afkoppeling 

 1. In het geval van een nieuwbouw of een grondige verbouwing is er geen gemeentelijke tussenkomst voor de afkoppelingswerken.
 2. In het geval van de aanleg van nieuwe gescheiden riolering kan er een gemeentelijke tussenkomst, ten belope van de helft van de kostprijs met een maximum van 500 euro (incl. btw) per aansluiting, worden toegekend.  Hiervoor worden de volgende stappen gevolgd:
 • Door de gemeente wordt een afkoppelingsdeskundige aangesteld die – op kosten van de gemeente – een afkoppelingsstudie maakt.  Bij deze studie is een plan gevoegd van hoe de afkoppelingen het best gebeuren. De werken zelf kunnen door de eigenaar of een erkende aannemer worden uitgevoerd.
 • Na het uitvoeren van de afkoppelingswerken moet u een keuring aanvragen bij de dienst Infrastructuur van de gemeente via infrastructuur@lovendegem.be of 09 370 70 34. Enkel voor afkoppelingen in de Bloemetjeswijk neemt u contact met Farys op het nummer 078 35 35 99 of via afkoppelingen@Farys.be.
 • De gemeente of Farys stuurt vervolgens de afkoppelingsdeskundige voor een plaatsbezoek om de uitgevoerde werken te keuren. Als de uitgevoerde werken afwijken van de afkoppelingsstudie moet u de verschillen op een kopie aanduiden en aan de afkoppelingsdeskundige geven bij zijn bezoek.
 • Als de afkoppeling is goedgekeurd stuurt de deskundige u een keuringsattest en kan u de financiële tussenkomst aanvragen. 
 • Voor het bekomen van de financiële tussenkomst van de gemeente bezorgt u:
  • Het keuringsattest
  • Een ingevuld aanvraagformulier voor de financiële tussenkomst (tip: uw kadastraal perceelsnummer kan u vinden op uw aanslagbiljet onroerende voorheffing of op geopunt.be) 
  • Een kopie van alle bewijsstukken (facturen of kasbonnen van de gemaakte kosten, schets van de uitgevoerde werken ondertekend door de eigenaar en foto’s van de sleuven).  De werkuren die door de eigenaar zelf werden gepresteerd komen niet in aanmerking voor de financiële tussenkomst van de gemeente
   U bezorgt dit alles aan de gemeente, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem, infrastructuur@lovendegem.be. Voor afkoppelingen in de Bloemetjeswijk bezorgt u deze aan Farys, Stopstraat 1, 9000 Gent, afkoppelingen@farys.be.

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van afvalwater en regenwater

Indien u niet tijdig in orde bent met het afkoppelen van regenwater en afvalwater is een belasting verschuldigd door de eigenaar. Deze belasting is vastgesteld op 1.000 euro voor het eerste jaar en wordt per jaar telkens verhoogd met 1.000 euro tot een maximum van 5.000 euro per jaar. 

Bekijk hier het volledige reglement.  


Contactgegevens

FARYS

Stropstraat 1
9000 Gent

Tel. 078 35 35 99
klantendienst@farys.be
http://www.farys.be

Infrastructuur

Kerkstraat 45 (container naast gemeentehuis)
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 34
infrastructuur@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx