Rioolaansluiting

Voor een (nieuwe) aansluiting op de riolering,  moet men een aanvraag richten tot FARYS.  Gelieve daarvoor dit aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan het adres vermeld op het formulier.

De kost voor deze aansluiting - op een gemengd of gescheiden rioleringsstelsel naargelang de situatie in de straat - bedraagt 1.250 euro incl. btw.  Deze aansluitingkost is een forfaitair bedrag en hangt niet af van de specifieke situatie van uw woning en wordt gefactureerd via Farys.

Contactgegevens

FARYS

Stropstraat 1
9000 Gent

Tel. 078 35 35 99
klantendienst@farys.be
http://www.farys.be

Infrastructuur

Kerkstraat 45 (container naast gemeentehuis)
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 34
infrastructuur@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx