Briefwisseling

Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem


Contactgegevens diensten


Diensten gevestigd in het gemeentehuis, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem

Gelijkvloers

Onthaal, Bevolking en Archief

Archief

09 370 70 20

archief@lovendegem.be

Bevolking 

09 370 70 20 

bevolking@lovendegem.be

Onthaal

09 370 70 20

onthaal@lovendegem.be

 

Milieu, Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening

Milieu

09 370 70 38

milieu@lovendegem.be

Mobiliteit

09 370 70 38

mobiliteit@lovendegem.be

Ruimtelijke ordening

09 370 70 22

ruimtelijkeordening@lovendegem.be

 

 

 

Infrastructuur

 

 

Infrastructuur

09 370 70 34

infrastructuur@lovendegem.be

 

1e Verdieping:

Secretariaat en Personeel

Personeel

09 370 70 14

personeel@lovendegem.be

Secretariaat

09 370 70 11

secretariaat@lovendegem.be
secretaris@lovendegem.be

 

2e verdieping:

Cultuur, Jeugd en Communicatie

Cultuur

09 370 70 13 

cultuur@lovendegem.be

Jeugd 09 370 70 17  jeugd@lovendegem.be  
Communicatie

09 370 70 18
communicatie@lovendegem.be

 

Diensten gevestigd in het Sociaal Huis/OCMW, Kasteeldreef 72, 9920 Lovendegem

Gelijkvloers

OCMW

Onthaal

09 370 70 50

kelly.demeester@ocmwlovendegem.be

 

1e verdieping:

Financiën en aankoop

Financiën 

09 370 70 42

financiën@lovendegem.be
financieelbeheerder@lovendegem.be

Aankoop            

09 370 70 42 

aankoop@lovendegem.be

 

Gemeentelijke buitendiensten

Gemeentelijke Basisschool

09 357 34 83 

directeur@gbslovendegem.be

Openbare Bibliotheek

09 370 70 45

bibliotheek@lovendegem.be

Buitenschoolse Opvang

09 370 70 25 

buitenschoolseopvang@lovendegem.be 

Recyclagepark

09 370 82 32 

milieu@lovendegem.be

Sport

09 370 70 49  

sport@lovendegem.be 

Magazijn

09 370 70 36

magazijn@lovendegem.be