Zonecollege en Zoneraad

In de zoneraad zetelen de burgemeesters van de 18 gemeenten. De voorzitter van de zoneraad is burgemeester Daniël Termont van de stad Gent.  

De zoneraad neemt in principe alle beslissingen en bepaalt de algemene visie en missie van de zone. Zij bepalen waar onze brandweerorganisatie moet staan op lange termijn. De zoneraad keurt alle plannen goed, bewaakt de voortgang, beoordeelt de resultaten en stuurt bij indien nodig. De leden van de zoneraad komen in principe maandelijks samen.

Het zonecollege bestaat uit de voorzitter van de zoneraad en de burgemeesters van Deinze, Destelbergen, Lovendegem en Gavere.  Deze 5 bestuurders bereiden de vergaderingen van de zoneraad voor, in nauw overleg met de korpsleiding.  Het zonecollege vergadert 2-wekelijks.

Lijst zonecollege en zoneraad

Agenda zoneraad 23.03.2016

Hier kan u de lijsten (agendapunten) raadplegen van het zonecollege en de zoneraad.

 

Contactgegevens

Brandweerzone Centrum

Roggestraat 70
9000 Gent

Tel. 09 268 88 99
info@brandweerzonecentrum.be
http://www.brandweerzonecentrum.be