Politiecollege en Politieraad

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten van de LOWAZONE. Het politiecollege heeft zogenaamde organieke bevoegdheden. Organieke bevoegdheden zijn bevoegdheden die samenhangen met de organisatie en het beheer van de lokale politie. Voorbeelden zijn: het uitoefenen van het gezag over het korps en de korpschef, het geven van orders, het opleggen van tuchtsancties, het doen van aankopen en aanbestedingen.


Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone. U kan de verslagen van de politieraad nalezen. 

Contactgegevens

Politie Lowazone

Hansbekedorp 13
9850 Nevele

Tel. 09 240 74 00
http://www.politielowazone.be