Ereburger

De gemeenteraad kan beslissen om de titel van ereburger toe te kennen aan een persoon die in Lovendegem woont of gewoond heeft en/of voor de gemeente een uitzonderlijke verdienste hebben.

Het ereburgerschap wordt toegekend door de raad op basis van een grondig gemotiveerd voorstel van het college van burgemeester en schepenen, op basis van 
een voordracht door een gemeenteraadslid, een adviesraad, een vereniging, een instelling of een individueel persoon.

De voorwaarden zijn bepaald bij reglement.Contactgegevens

Secretariaat

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 11
Fax 09 370 70 21
secretariaat@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx