Klachten en meldingen

Een melding

Een melding kan gaan over 

 • kapotte tegels of putten in de weg;
 • verstopt rioolputje;
 • beschadigd straatmeubilair, graffiti en zwerfvuil op straat of in het park;
 • ophaling afval of groen;
 • ongedierte, lawaai of geurhinder;
 • de kwaliteit, bereikbaarheid of service van de gemeentediensten.
 • ...
  • Klik hier voor de inspraakkaart  om uw melding aan te geven.

    

   Een klacht

   Een klacht kan betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid of dienst van de gemeente.

   De klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities.  De klachtenprocedure is ook niet van toepassing op algemene klachten over de regelgeving, algemene klachten over het (al dan niet)gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen.

   Wat gebeurt er met mijn klacht?

   Wanneer je een klacht formuleert, komt die terecht bij een klachtencoördinator. In principe ontvang je binnen de tien werkdagen een voorlopig en binnen de maand een definitief antwoord. Als het niet mogelijk is om het onderzoek binnen de maand af te ronden, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

   Klik hier voor het reglement.

   Contactgegevens

   Cultuur

   Kerkstraat 45
   9920 Lovendegem

   Tel. 09 370 70 13
   cultuur@lovendegem.be
   http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx