De seniorenraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die de senioren aanbelangen. Ze kan op eigen initiatief of op verzoek van de gemeente voorstellen formuleren.

De seniorenraad staat ook in voor het bevorderen van de samenwerking in het seniorenwerk en de seniorenzorg. Ook het stimuleren en het bevorderen van de inspraak en de participatie van de senioren en het stimuleren en het promoten van de activiteiten van en voor de senioren, behoren tot haar opdrachten.

De seniorenraad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende seniorenverenigingen en individuele senioren. Het doel van deze raad is de belangen van de senioren op plaatselijk vlak te behartigen. De raad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van het gemeentebestuur of OCMW advies te verstrekken.


Lees hier de folder over de adviesraden en verenigingen

Samenstelling

Voorzitter: August De Roo
Ondervoorzitter: Jozef Creyns
Financieel verantwoordelijke: Linda Dobbelaere
Secretaris: Marieke Hugaert

 

Documenten

     
 
 
   
   
 
totaal aantal items   41   artikelen x pagina            
   
 
pagina 1 van 5