De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening geeft advies over het gemeentelijk jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de ruimtelijke uitvoeringsplannen, .... Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties van natuur, landbouw, industrie, handel, werknemers, uit deskundigen en de sociale huisvestingsmaatschappij.

Lees hier de folder over de adviesraden en verenigingen


Samenstelling

Voorzitter: Henk Dierickx
Secretaris: Tine Dewalsche

Documenten