Beheersorgaan POB

Het beheersorgaan van de bibliotheek  en het gemeenschapscentrum is samengesteld uit vertegenwoordigers van de plaatselijke politieke partijen én uit vertegenwoordigers van de plaatselijke bibliotheekgebruikers. Dit beheersorgaan houdt dus rekening met de verschillende politieke en filosofische strekkingen die leven binnen de gemeente.

Deze beheersvorm verzekert, zoals voorzien door de wet, een pluralistisch bibliotheekbeheer voor een periode van 6 jaar.

Het beheersorgaan heeft de opdracht de inrichtende overheid bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum enerzijds en de gemeentelijke openbare bibliotheek anderzijds. 

Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het aanbod aan activiteiten en de opmaak van de activiteitenkalenders, het opstellen van het huishoudelijke reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten, …) en in het bijzonder over de beleidsplanning.

Lees hier het organiek reglement van de beheersorgaan. 

Lees hier de folder over de adviesraden en verenigingen

Samenstelling

Voorzitter: Henk Dierickx
Ondervoorzitter: Annelies Penning
Secretaris: Vincent Deldale (bibliothecaris)

Documenten

     
 
 
   
   
     
Document Grootte 
2017-05-30.pdf 311,00 KB
2017-03-15.pdf 307,00 KB
2016-09-12.pdf 298,00 KB
2016-03-29.pdf 244,00 KB
2015-09-29.pdf 232,00 KB
2015-03-31.pdf 244,00 KB
2015-01-08.pdf 259,00 KB
2014-10-13.pdf 243,00 KB
2014-06-10.pdf 256,00 KB
2014-03-18.pdf 132,00 KB
2013-11-19.pdf 133,00 KB
2013-09-03.pdf 126,00 KB
2013-06-04.pdf 143,00 KB
2012-12-03.pdf 147,00 KB
2012-06-25.pdf 131,00 KB
2012-04-16.pdf 131,00 KB