De adviesraad lokale economie is een officiële adviesraad van de gemeente Lovendegem die tot doel heeft de lokale economie te versterken.
De ALE adviseert het schepencollege over dossiers die een belangrijke weerslag hebben op de lokale economie in Lovendegem. De ALE wil ook het contact tussen lokale zelfstandigen bevorderen en zo ruimte scheppen voor nieuwe activiteiten en netwerking tussen lokale zelfstandigen.

VISIE
ALE is een gekend adviesorgaan dat door de ondernemer van Lovendegem en Vinderhoute vlot bereikt wordt en weegt op de
beslissingen die door de lokale overheid genomen worden.
ALE vertegenwoordigt elke ondernemersgroep en staat open voor nieuwe creatieve ideeen.
De individuele krachtpunten accentueren en dit overbrengen naar de lokale bevolking om tot een aangenaam leefbaar dorp te komen.
Na voldoende intern overleg binnen de ALE naar buiten komen met goed onderbouwde initiatieven die kunnen leiden naar succes.

MISSIE
De ALE is een objectief, onafhankelijk en onpartijdig adviesorgaan dat met respect en eerlijkheid het sociaal economisch belang van de lokale ondernemers en ondernemingen vertolkt.
Stimuleren en ondersteunen van de praktische samenwerking tussen ondernemingen door overleg, brainstorming, initiatief en coordinatie.
Wisselwerking creeren tussen de lokale ondernemers, ondernemingen, gemeentebestuur en lokale bevolking.
De ALE is het aanspreekpunt van de lokale ondernemer, detecteert belangen en vertolkt deze naar de overheid en media

Lees hier de folder over de adviesraden en verenigingen

Samenstelling

Voorzitter: Luc De Baerdemacker
Ondervoorzitter: Bart Van Laere
Schatbewaarder: Ariane Van Calenberge
Secretaris: Daisy Uijttersprot

Documenten

     
 
 
   
   
 
totaal aantal items   20   artikelen x pagina            
   
 
pagina 1 van 2