Adviesraden

In Lovendegem zijn er verschillende adviesraden actief. Zij formuleren op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief beleidsadviezen op het domein waarvoor zij bevoegd zijn. 

Eventueel zetten de raden ook eigen acties op. 

De raden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen, geïnteresseerde individuele leden, deskundigen en/of afgevaardigden van de politieke fracties (partijen) in de gemeenteraad. Op die manier bieden zij een forum voor inspraak van de burgers in het beleid.