Stand van zaken

DEFINITIEVE BESLISSING FUSIE LOVENDEGEM, WAARSCHOOT EN ZOMERGEM

De gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem hebben op 21 december 2017 de fusie van de drie gemeenten definitief goedgekeurd. Op 1 januari 2019 worden we samen Lievegem.

Context fusiedossier Lovendegem - Waarschoot – Zomergem

De gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem hebben op 28 september 2017 de fusie van de drie gemeenten principieel goedgekeurd. Sinds die dag zijn een aantal werkgroepen aan het werk om de fusie grondig voor te bereiden. De Vlaamse overheid neemt 12,9 miljoen euro schulden over van de drie gemeenten. De nieuwe gemeente zal 26.000 inwoners tellen.

Gemeenten krijgen alsmaar meer taken en verantwoordelijkheden. Dat juichen we toe, want dit geeft ons kansen en zo kunnen we de lokale autonomie versterken. Maar tegelijk is het voor een kleine gemeente niet gemakkelijk om dit met de beschikbare budgetten en personeel waar te maken. Een fusie leidt tot een grotere schaal, een groter netwerk om op te steunen. Dit leidt tot een betere dienstverlening, een efficiëntere organisatie. Bovendien krijgen we een mooi financieel voordeel aangezien de Vlaamse overheid per inwoner 500 euro schuldlast overneemt.

Niet alleen de grenzen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem raken elkaar. Onze gemeenten hebben ook gelijkaardige landelijke kenmerken en zijn ongeveer even groot. Samen zullen we een sterke plattelandsregio vormen met dorpskernen waar mensen zich mee zullen blijven identificeren. Al onze inwoners kiezen voor kwaliteit van wonen met open ruimte, goede verbindingen naar de steden en een uitgesproken identiteit. Lovendegem, Waarschoot en Zomergem kiezen dus voor elkaar omwille van heel wat gelijkenissen. Samen worden we een bruisende, landelijke gemeente van 26.000 inwoners. (klik hier voor het Fusiedossier Lievegem) 

Website

Op www.lievegem.be vind je meer informatie over de fusie en de totstandkoming ervan. Veel aandacht gaat daarbij naar het verzamelen van vragen van inwoners. De meest gestelde vragen bundelen we op één pagina zodat elke inwoner ze kan raadplegen
.

Contact

Hebt u nog vragen omtrent de fusie? Stuur dan gerust een e-mail naar secretaris@lovendegem.be

U kan ook steeds terecht bij de burgemeesters van de drie gemeenten
  • Chris De Wispelaere, burgemeester - 0475 75 11 99 – burgemeester@lovendegem.be 
  • Kim Martens, burgemeester 0497 83 22 56 – kim.martens@waarschoot.be 
  • Tony Vermeire, burgemeester - 09 370 75 78 – burgemeester@zomergem.be