Vertegenwoordiging in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De gemeente Lovendegem neemt deel aan een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten, met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling. In deze samenwerkingsverbanden is steeds een gemeenteraadslid vanuit de gemeente afgevaardigd. vindt u de actuele lijst van gemeentelijke vertegenwoordigers in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente is aangesloten.

Via deze link vindt u de actuele lijst van gemeentelijke vertegenwoordigers in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente is aangesloten.